Värmdö Hockeygymnasium LIU

Att gå på hockeygymnasium och att kunna välja mellan två olika gymnasier och flera olika program är något unikt. Värmdö Hockey och Värmdö kommun i samarbete med..

User Avatar

PROFIL KRAV

 • Vara behörig för gymnasiestudier.
 • Ligga på en hög nivå hockeymässigt när det gäller bland annat teknik, spelförståelse och mental styrka.
 • Kunna ta ett stort egenansvar för din utveckling, såväl inom hockey som skolan.
 • Tillhöra de bästa spelarna i din region.
 • Boende i andra kommuner får själva kontakta sin kommun för att fråga om så kallad skolpeng.

Allmänt Information

 • Utbildningsform: Gymnasium
 • Gymnasium: Gustavsbergs gymnasium
 • Ansluten idrottsklubb: Värmdö Hockey
 • Ämnesområde: Hockey
 • Län: Stockholms län
 • Ort: Värmdö
 • Campus: Ekvallens ishall
 • Sista anmälningsdag : 15 februari
 • Antal studenter: 12-14

Värmdö Hockey

Att gå på hockeygymnasium och att kunna välja mellan två olika gymnasier och flera olika program är något unikt. Värmdö Hockey och Värmdö kommun i samarbete med skolorna Värmdö tekniska gymnasium och Gustavsbergs gymnasium startar hösten 2021 ett LIP hockeygymnasium.

Intagningsrutiner

Tills hösten 2021 kommer det finnas möjlighet att välja hockey på schemat hos Gustavsbergs gymnasium. Skolan har dragit igång ett samarbete med Värmdö Hockey, som ger utrymme för hockeyspelande elever att utöva sin idrott även under skoltid. Utövandet går in under det individuella valet och kommer utmynna i cirka 300 timmars hockey på tre år. Förhoppningen är att upplägget ska hjälpa eleverna att på ett bättre sätt kunna kombinera sin idrottssatsning med sina studier.

Lokala Hockeygymnasium - Värmdö

Gustavsbergs gymnasium, G2, är en liten kommunal skola som sätter kunskap och kreativitet i centrum. Här studerar ca 300 elever varav hälften kommer från Värmdö kommun och resten från hela Stockholmsregionen. Vi satsar på en bra studiemiljö för eleverna med fräscha lokaler och modern teknik i klassrummen. Alla lärare på skolan är legitimerade. På G2 är den positiva öppna stämningen viktig.

Källa: Värmdö Hockey