Back
hockeygymnasium-lista

NIU och Lokala Hockeygymnasium lista och karta

Hockeygymnasium Lista

Älskar du hockey och söker du en hockeygymnasium Sverige? På nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och lokala (LIU) finns det möjlighet att kombinera din gymnasieutbildning med att idrotta på hög nivå. För att få erbjuda en idrottsutbildning (NIU/ LIU) måste skolan vara godkänd av Svenska hockeyförbundet för den hockey profil de vill lära ut och ha fått tillstånd av Skolverket.Sök geografiskt , hitta din hockeyklubb och informera dig vidare om intagningsrutiner och gymnasier.
Do you love hockey and are you looking for a hockey high school in Sweden? At nationally approved sports educations (NIU) and local (LIU), it is possible to combine your high school education with high-level sports. In order to be offered a sports education (NIU / LIU), the school must be approved by the Swedish Hockey Association for the hockey profile they want to teach and have received permission from the National Agency for Education.Search geographically, find your hockey club and find out more about admission routines and colleges.

Snabba svar på frågor

På hockeygymnasiet hittar du 33 Nationella hockeygymnasium, var av 6 för flickor,   64 Lokala hockeygymnasium och 21 Hockeygymnasium för tjejer.
Hitta gymnasium lista här

De flesta NIU hockeygymnasium har som sista ansökningsdag den 1 december. Ansökningsdagen på LIU hockeygymnasium kan variera från februari till juli.

NIU: Det gäller 200 poäng i ditt individuella vall och 200 poäng inom programfördjupningarna. Dessutom kan du läsa 300 poäng som utökat program. Du som väljer LIU läser 200 poäng inom ämnet specialidrott.

NIU = Nationellt godkänd idrottsutbildning, för dig som vill kombinera din utbildning med idrott.
LIU = Lokal idrottsutbildning, för dig som vill läsa extra idrott som individuellt val

Här hittar du information du behöver veta om anmälan och antagning till olika hockeygymnasium.

Vilka hockeygymnasium finns?

Antagning Hockeygymnasium

Här hittar du information du behöver veta om anmälan och antagning till olika hockeygymnasium.

Mest sökta Hockeygymnasium

Norra Regionen

NIU Gymnasium Elit Norr

LIU Gymnasium Norr

LIP Gymnasium Norr

Södra Regionen

NIU Gymnasium Elit Syd

LIU Gymnasium Syd-Norra

LIU Gymnasium Syd-Södra

LIP Gymnasium Syd

Östra Regionen

NIU Gymnasium Elit Öst

LIU Gymnasium Öst

LIP Gymnasium Öst

Västra Regionen

NIU Gymnasium Elit Väst

LIU Gymnasium Väst

LIP Gymnasium Väst

icon_hockeygymnasiet_520
Close