Tillbaka
hockeygymnasium-antagning

Ansökan och Antagning till Hockeygymnasium

Antagning NIU Hockeygymnasium

Ansökan öppnar den 13 september och stänger den 1 december.

Målgrupp för elitishockeygymnasierna är sista års A-pojkar/ flickor (U 16), d.v.s. elever som står i begrepp att sluta grundskolan och börja studera på gymnasienivå. Ansökan till elitishockeygymnasierna skall i år vara Svenska Ishockeyförbundet tillhanda senast den 1 december och sker genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Bedömning och ranking av sökande elever genomförs av respektive arrangerade gymnasium, samverkande förening och den instruktör som ansvarar för träningen. Eleverna kan söka maximalt 4 olika alternativ utan inbördes rangordning och efter den 1/12 kan inte valen ändras.

Application opens September 13 and closes December 1.

The target group for the elite hockey high schools is last year's A-boys / girls (U 16), i.e. students who are about to finish primary school and start studying at upper secondary school level. This year, applications to the elite hockey high schools must be received by the Swedish Ice Hockey Association no later than 1 December and are made by clicking on the application button below. Assessment and ranking of applicant students is carried out by the respective arranged high school, cooperating association and the instructor who is responsible for the training. Students can search for a maximum of 4 different options without mutual ranking and after 1/12 the choices can not be changed.

Antagning LIP och LIU Hockeygymnasium

Ansökan öppnar i september och stänger i Februari

Ansökan till lokalt utformade ishockeyprofiler sker antingen direkt till skolan eller föreningen.Hitta ditt Lokala Gymnasium på vår "LIU Hockeygymnasium Lista" och ansök.

Application opens in September and closes in February

Applications for locally designed ice hockey profiles are made either directly to the school or the association.Find your Local High School on our "LIU Hockeygymnasium List" and apply.

Meritpoäng på Hockeygymnasium

Sök geografiskt , hitta din hockeyklubb och informera dig vidare om alla NIU Hockeygymnasium. 

NIU och Lokala Hockeygymnasium lista och karta

Sök geografiskt , hitta din hockeyklubb och informera dig vidare om alla NIU Hockeygymnasium. 

Frågor och svar

Om du har frågor beträffande den idrottsliga antagningen, ring direkt till aktuell förening. Kontakt uppgifter finns på varje hockeyprofil på våran plattform. För alla andra frågor kontakta oss via länken .

If you have questions regarding the sports admission, call the relevant association directly. Contact information is available on each hockey profile on our platform. For all other questions contact us via the link.

Källa: Svenska Ishockeyförbundet

icon_hockeygymnasiet_520
Close