Back

Antagning meritpoäng – Räkna ut meritvärde till hockeygymnasium

Gymnasiebehörighet - Yrkesprogram

 • För att vara behörig till gymnasiets yrkesprogram krävs att man har godkänt betyg i: – svenska/svenska som andra språk – engelska – matematik
 • Dessutom godkända betyg i ytterligare 5 valfria ämnen, alltså godkända betyg i totalt 8 ämnen, vilket innebär minst 80 i Meritvärde (betygspoäng).

Gymnasiebehörighet - Högskoleförberedande program

 • För att vara behörig till gymnasiets högskoleförberedande program krävs att man har godkänt betyg i: – svenska/svenska som andra språk – engelska – matematik
 • Dessutom godkänt betyg i ytterligare minst 9 ämnen. Det krävs alltså att man har godkända betyg i minst 12 ämnen, vilket innebär minst 120 i Meritvärde (betygspoäng).
 • Betyg och plats
  Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då är det dina betyg som avgör om du får en plats. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde. De elever som har högst meritvärde blir erbjudna en plats först.
 • Betyg räknas om till meritvärde
  Vid den preliminära antagningen används meritvärdet av dina betyg från höstterminen i årskurs 9 om du inte redan har ett slutbetyg. Då kan du få en uppfattning om din chans att komma in på olika utbildningar. Vid den slutliga antagningen är det meritvärdet från ditt slutbetyg i årskurs 9 som används. Om du går på ett introduktionsprogram och får godkända betyg i grundskoleämnen kommer du att få ett nytt slutbetyg. Då beräknas ditt meritvärde utifrån ditt nya slutbetyg. Om du har gått i lovskola och fått betyg har du också rätt att få ett nytt slutbetyg.
 • Hur du räknar du ut ditt meritvärde
  Meritvärde är ett nummer som anger dina studieresultat och baseras på de 16 eller 17 högsta betygen du har. Det enklaste sättet att räkna ut ditt meritvärde är att göra en lista över dina betyg , sedan lägger du ihop dem. Har du högsta möjliga betyg i alla ämnen på högstadiet, exklusive moderna språk, blir summan 320 poäng. Med moderna språk blir summan 340 poäng. Om du har färre än 16 betyg grundas ditt meritvärde på de betyg som du har fått. Tänk på att du måste ha godkänt betyg (minst E) i vissa ämnen för att vara behörig till nationella program.
 • Kombinera det önskade programmet
  Trots att en skola erbjuder idrottsutbildning så innebär det inte per automatik att det går att kombinera med alla skolans program. Det är därför viktigt att du kontrollerar med skolan att du kan kombinera det önskade programmet med din idrottssatsning.

Grundläggande behörighet = det du måste ha

 • Godkänt i minst 2250 av 2500 gymnasiepoäng, ett godkänt gymnasiearbete samt godkänt i svenska 1,2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 1.
 • En utbildning från en folkhögskola som ger grundläggande behörighet.
 • En utländsk motsvarighet till gymnasieutbildning.

För de som pluggar på hockeygymnasiet

 • Hur många meritpoäng gäller det på en NIU Hockeygymnasium?
  Det gäller 200 poäng i ditt individuella vall och 200 poäng inom programfördjupningarna = 400 poäng av de 2500 totala poäng. Dessutom kan du läsa 300 poäng som utökat program.
 • Hur många meritpoäng gäller det på en LIP Hockeygymnasium?
  Du som väljer LIP läser 200 poäng inom individuella valet samt utökad studiekurs 100 poäng = 300 poäng av de 2500 totala poäng.
 • Hur många meritpoäng gäller det på en LIU Hockeygymnasium?
  Du som väljer LIU läser 200 poäng inom ämnet specialidrott av de 2500 totala poäng. .

Loading..........

The Data is Not Available

 • Högsta betyg exkl. moderna språk
  16 ämnen = 320 meritpoäng
 • Högsta betyg inkl. moderna språk
  16 +1 ämnen = 340 meritpoäng
 • Minsta betyg till Yrkesprogram
  8 ämnen = 80 meritpoäng
 • Minsta betyg till Högskolprogram
  12 ämnen = 120 meritpoäng

Meritvärdesräknare

Du kan välja ett alternativ per ämne, välj ditt betyg mellan A-F. Meritvärdets maxpoäng är 320, med moderna språk är maxpoängen 340.
Ditt meritvärde är: 0

Källa: skanegy.se

Dela artikeln med andra

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.
Hjälpte den här informationen dig?